KURUMSAL EĞİTİM HİZMETLERİ
Kullanılan ürünler ve sunulan hizmetlerle ilgili, müşterilere ve bu eğitimlere ihtiyacı olan tüm kuruluş,beyaz yaka ve teknik profesyonellere, alanında uzman ve sertifikalı personellerimiz tarafından eğitimler düzenlenebilmektedir. Sunduğumuz bu eğitim hizmetlerini 3 başlık altında toplayabiliriz.

Sınıf Eğitimleri
Şirketlerin ihtiyaçları olan hizmetlerin süreçlerine daha iyi adapte olabilmeleri için müşterilere ya da sektördeki teknik profesyonellere yönelik belli bir programa bağlı olarak tanıtıldığı eğitimlerdir. Rodos Grup’un tamamen sınıf eğitimleri için tasarlanmış eğitim merkezinde gerçekleştirilen bu eğitimler birebir ya da 15, 20 veya 30 kişiden oluşan grupların katılabileceği şekilde düzenlenmektedir. Eğitimler, uluslararası standartlara uygun eğitim kaynakları kullanılarak gerçekleştirilir. 

Yerinde Eğitimler
Müşterinin ihtiyacı hizmet bilgisinin, müşterinin merkezinde kurulacak bir düzende birebir ya da 8, 16 veya 24 kişiden oluşan gruplara yönelik olarak uygulanan eğitim programıdır. Eğitimler, uluslararası standartlara uygun eğitim kaynakları kullanılarak gerçekleştirilir.

Projeye Özel Eğitimler
Müşteriler için hazırlanan projelerde kullanılan hizmet, teknoloji ve yapıların tanıtımını içeren eğitim programıdır. Müşterinin ihtiyaç duyabileceği her seviyede ve detayda eğitim verilebilmektedir